11-500 Giżycko
ul. Przemysłowa 1

tel. +48 (87) 428 53 51
tel. +48 (87) 428 11 34
fax +48 (87) 428 31 75

biuro@kostrzewa.com.pl
www.kostrzewa.com.pl