Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl/      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00
Blog firmowy

Nowe terminy w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Wprowadzono modyfikacje w programie „Ciepłe Mieszkanie”, przedłużając okres zawierania umów między Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) a gminami z 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. Ta zmiana pozwoli na realizację programu we wszystkich 16 WFOŚiGW oraz u wszystkich gmin-beneficjentów, które złożyły wnioski o dofinansowanie.

10.07.2024

Zmiany obejmują wnioski złożone w ramach pierwszego i drugiego naboru. Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale nie podpisali jeszcze umów o dofinansowanie, otrzymają pisemną informację o nowym terminie od właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

 

Zmiany te nie wpływają na kryteria oceny wniosków ani nie zmieniają wyników przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie.