Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00
PROJEKTY
WSPÓŁFINANSOWANE
z Funduszy
Europejskich

Dotacje unijne

Kostrzewa jako lider rynku kotłów na pelet nieustannie dąży do rozwoju i podnoszenia standardu swojej oferty produktowej.

Mamy przyjemność poinformować, że firma Kostrzewa realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

UE_pl

 

1

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa w terminie 01.02.2009 - 30.09.2009.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 830 400,00 PLN

 

zdjecie produkcja 2

zdjecie produkcja 1

zdjecie produkcja 9

zdjecie produkcja 8

2

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. "Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a PPH KOSTRZEWA S. J."

 

Celem projektu jest budowa laboratorium jako zaplecza badawczo-technicznego firmy KOSTRZEWA, które będzie realizowało zadania w dziedzinach:

 

 • Badań kotłów grzewczych c.o. opalanych paliwami stałymi zgodnie z wymaganiami norm PN, EN, pod względem sprawności energetycznej i emisji zanieczyszczeń.
 • Prac badawczo-rozwojowych konstrukcji kotłów systemów instalacji wspomagających spalania w instalacjach małej mocy.

 

Laboratorium firmy KOSTRZEWA będzie współpracowało z czterema krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi (m.in. Politechnika Wrocławska, UWM Olsztyn)

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 254 815,800 PLN

 

KOSTRZEWA laboratorium 1

KOSTRZEWA laboratorium 2

3

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. "Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kotłów wraz z oprogramowaniem do sterowania produkcją".

 

W ramach projektu dokonano zakupu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kotłów wraz z oprogramowaniem do sterowania produkcją.

 

W skład linii wchodzą następujące elementy:

 

 • hydrauliczna prasa krawędziowa
 • wycinarka laserowa
 • oprogramowanie
 • magazyn blach typ MB 01 oraz MB 02.

 

Firma KOSTRZEWA na etapie prac przygotowawczych względem planowanego wdrożenia ciągu technologicznego uzyskała opinię o innowacyjności wystawioną przez UWM w Olsztynie.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 306 230,00 PLN

4

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. "Promocja produktów PPH KOSTRZEWA na rynkach wznoszących".

 

Projekt dotyczy promocji produktów firmy KOSTRZEWA poprzez uczestnictwo w wybranych targach polskich i zagranicznych w 2014 r.:

 

 1. CrpofoKcno 2014 w Mińsku, Białoruś (18-21 marca 2014)
 2. Estbuild 2014 w Tallinnie, Estonia (2-5 kwietnia 2014)
 3. Resta 2014 w Wilnie , Litwa (24-27 kwietnia 2014)
 4. Expobioenergia 2014 w Hiszpanii (22-24 października 2014)
 5. Międzynarodowe Targi Instalacyjne Instalacje 2014 w Poznaniu (08-11 kwietnia 2014)

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 617 410,80 PLN

5

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. działanie 1.4 Wzór na konkurencję pn. "Wykorzystanie procesów wzorniczych w PPH KOSTRZEWA S.J. umożliwiających wdrożenie ecodesignu w produkowanych kotłach na biomasę". I Etap

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału PPH KOSTRZEWA S.J. w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności, co przełoży się na wdrożenie innowacyjnego palnika kotła na paliwo stałe o zmiennej geometrii w roku 2016.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

 • usługi doradcze: audyt wzorniczy
 • usługi doradcze: strategia wzornicza

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 142 680,00 PLN

6

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pn. "Wdrożenie procesów wzorniczych w PPH KOSTRZEWA S.J.". II Etap

 

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych produktów w PPH KOSTRZEWA S.J., po roku 2018, poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

 • zakup środków trwałych,
 • wdrożenie innowacji: produktowych, organizacyjnej oraz marketingowej
 • doradztwo: wdrożeniem metody „design thinking” w przesiębiorstwie

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 972 376,00 PLN

7
 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

pn. "Wdrożenie wyników B+R W PPH KOSTRZEWA S.J."

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R.

 

Powyższe umożliwi wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dwóch nowych produktów:

 

 • palniki o zmiennej geometrii do spalania paliwa pellet obniżające niską emisję;
 • znacząco ulepszone kotły zawierające przedmiotowy palnik (typoszereg palników 17kW, 26kW i 36kW, typoszereg kotłów 16kW, 24kW, 32kW).
   

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 

 • budowę hali produkcyjnej,
 • zakup środków trwałych, tj.:
  - centrum gnącego do obróbki plastycznej, zaginania blachy,
  - automatycznej lakierni proszkowej do malowania proszkowego różnych elementów metalowych z zastosowaniem systemu odzysku ciepła z wygrzanych detali.
   

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  8.941.221,03 PLN

( w tym dofinansowanie w ramach RPO WIM wynosi 3.354.000,00 PLN)

8
 

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie Dotacje na kapitał obrotowy, tytuł projektu "Dotacja na kapitał obrotowy dla P.P.H. KOSTRZEWA Sp. j."

 

Celem projektu jest zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek COVID-19

 

W ramach projektu zaplanowano:

 • utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 366.626,37 PLN finansowanie UE 100%

 

 

FU+RP+Olsztyn+UE_pl