Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl/      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00

Regulamin

Obowiązuje bezterminowo od 08.07.2019 r.

Definicje

 

Firma

PPH Kostrzewa sp.k., ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, NIP 8451635621, KRS 0001072581

 

Zamówienie

Przedwstępne zamówienie, które obliguje Firmę do ustalenia najbliższego Punktu Dystrybucyjnego. Punkt Dystrybucyjny finalizuje ostatecznie transakcję za zgodą klienta.

 

Punkt Dystrybucyjny

Firma działająca we własnym imieniu i na własny rachunek , z którą Firma współpracuje na płaszczyźnie handlowej.

 

Klient

Osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą danych osobowych.

 

Sklep

Serwis internetowy pod adresem www.kostrzewa.com.pl prezentujący ofertę Firmy.

 

Towar

oznacza dobra, będące przedmiotem niniejszego Regulaminu będące w aktualnym cenniku Firmy. Zakres pojęcia Towar może być rozszerzony, a także ograniczany, w wyniku decyzji Firmy o zaprzestaniu produkcji danego dobra. Firma ma prawo wprowadzać zmiany techniczne w poszczególnych modelach Towarów.

 

Regulamin sklepu

 

 1. Firma prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie za pomocą Punktów Dystrybucyjnych na obszarze Polski.
 2. W trosce o dobro Klienta złożone Zamówienie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży i nie obliguje Klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony Towar.
 3. W chwili złożenia zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest zarejestrowanie się w Sklepie oraz prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie formularza Zamówienia.
 2. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu, adresu e-mail lub danych adresowych.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu są nowe.
 6. Wystawcą faktury VAT jest Punkt Dystrybucyjny.
 7. Gwarantem jest producent - Firma. Warunki gwarancji są dostarczane razem z Towarem.
 8. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z tym rozporządzeniem Klienci naszego Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją Zamówienia. Dane te będą przetwarzane przez Firmę i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych.
 9. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Punktowi Dystrybucyjnemu w celu realizacji właściwego zamówienia (finalizacji zakupu).

 

Sposób składania Zamówień

 

 1. Poprzez stronę internetową www.kostrzewa.com.pl (wypełniając formularz Zamówienia).

 2. E-mailem - na adres sprzedaz@kostrzewa.com.pl podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) oraz adres dostawy (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres Klienta.

 

Realizacja Zamówienia

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Firma kontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji Zamówienia.
 2. Po zweryfikowaniu Zamówienia jest ono przekazywane do Punktu Dystrybucyjnego.
 3. Koszt wysyłki, forma płatności oraz termin realizacji ustalany jest pomiędzy Klientem a Punktem Dystrybucyjnym. Termin realizacji zależy od dostępności Towaru i zazwyczaj wynosi do 5 dni roboczych.

 

Postanowienia końcowe i rozstrzyganie sporów

 

 1. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Firma dokłada jednak wszelkich starań aby oferta Sklepu odzwierciedlała jak najbardziej finalną cenę do zapłaty przez Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania Zamówień przez Sklep.
   

 

Zwrot – odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Powyższe zasady mają zastosowanie do stosunków między Klientem a Punktem Dystrybucyjnym. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży, wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, dostępne są na stronie internetowej Sklepu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej, np. e-mailem, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 1 i dostarczone przez Klienta do Punktu Dystrybucyjnego w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient może również własnoręcznie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w którym informuje o swojej decyzji Punkt Dystrybucyjny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży sporządzone własnoręcznie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania , adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia, cenę zakupu Towaru oraz dane składającego Zamówienie, jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
 4. Punkt Dystrybucyjny po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, oczekuje na zwrot zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru  zakupionego w firmie PPH Kostrzewa sp.k. na adres: PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko.
 5. W przypadku problemów z Punktem Dystrybucyjnym prosimy o kontakt z Działem Hadlowym firmy PPH Kostrzewa sp.k. pod adresem e-mail: pr@kostrzewa.com.pl .
 6. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt, wybierając dowolną formę dostawy Towaru na wskazany w ust. 4 adres.
 7. W przypadku otrzymania zwrotu Towaru przez Punkt Dystrybucyjny , kwota zapłacona za Towar wraz z kosztem dostawy (kwota zawarta w dokumencie zakupu) są zwracane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego.
 8. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym.
   

Reklamacje Towarów

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT).
 2. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową sprzedaży.
  Sprzedawca odpowiada przed Klientem na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar lub produkt będący częścią Towaru wraz z opisem niezgodności. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć, a Punkt Dystrybucyjny poinformował o tym fakcie Klienta, np. w opisie sprzedawanego Towaru.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że zakupiony Towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub zawiera wady, o których nie było mowy w opisie Towaru ma prawo złożyć reklamację do Punktu Dystrybucyjnego lub do Firmy w formie pisemnej lub e-mailowej (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie www.kostrzewa.com.pl) lub z pominięciem formularza, własnoręcznie.
 6. Reklamacja sporządzona własnoręcznie powinna zawierać dowód zakupu, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz w szczególności dokładny opis reklamowanego Towaru uwzględniając jego numer seryjny.
 7. Przed złożeniem reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu e-mail lub telefonicznego z Punktem Dystrybucyjnym lub Firmą w celu ustalenia czy konieczne jest wysłanie Towaru w celu reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość.
 8. W celu skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego Towaru lub produktu będącego częścią Towaru z pokazaniem reklamowanej wady aby zachować najwyższą satysfakcję Klienta.
 9. Klient wysyła pismo lub reklamowany Towar lub reklamowany produkt będący częścią Towaru na adres Punktu Dystrybucyjnego lub Firmy.
 10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru lub nowego produktu będącego częścią Towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Punkt Dystrybucyjny lub Firma. W przypadku nie uznania reklamacji Towar lub produkt będący częścią Towaru jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego adres na jego koszt.
 11. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, gdy nie jest możliwa jego naprawa lub brak w magazynie Towaru do wymiany, Punkt Dystrybucyjny zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę zgodnie z dokumentem zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Pobierz

 
Protokół reklamacyjny 33.31 KB