Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl/      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00

Szkolenia z lutowania i spawania - zdobądź nowy zawód

Przedsiębiorstwo Kostrzewa uruchomiło Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny oferujący szkolenia zawodowe w zakresie spawania i lutowania. Przystąp do rekrutacji - z nami zdobędziesz nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód lub podniesiesz posiadane kwalifikacje zawodowe. Podczas kursu uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy spawaniu TIG-141, MAG-135 bądź lutowaniu 912.

Spawanie TIG 141

Spawanie MIG 135

Lutowanie 912

 

OŚRODEK SZKOLENIOWY I EGZAMINACYJNY PPH KOSTRZEWA sp.k. POSIADA ATEST UDT (zobacz)

 

W trakcie szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności m.in. z zakresu:

 • zasad spawania łukowego lub lutowania
 • prawidłowego doboru materiału dodatkowego oraz parametrów spawania
 • oceny niezgodności spawalniczych
 • odczytywania oznaczeń spoin na rysunkach technicznych

 

 

2022_09_15_Kostrzewa_podstrona_spawanie_1

Cel szkoleń

 

Celem szkolenia jest przygotowanie wykwalifikowanego personelu z zakresu spajania oraz uzyskanie kwalifikacji / uprawnień w odpowiednim zakresie według wymagań norm:

 

2022_09_15_Kostrzewa_podstrona_spawanie_2

Instruktor szkolenia

 

mgr inż. Wioleta Wieliczko - Wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych

 

"W 2014 roku skończyłam studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Po obronie zaczęłam pracę w firmie PPH Kostrzewa sp.k. na stanowisku Kierownik Kontroli Jakości. Do moich obowiązków należy m.in. kontrola wizualna spoin. Moim pierwszym kursem w zakresie spawalnictwa był kurs badań wizualnych (VT 2) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Spawanie stało się moją pasją, dlatego zdecydowałam się na dalsze szkolenia tj. kurs Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika – IWE/EWE, kursy spawania, kurs w zakresie badań przełomów złączy spawanych oraz szereg innych kursów niezbędnych do prowadzenia ośrodka szkoleniowego. "
 

 • Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE
 • Dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE
 • Certyfikat kompetencji personelu badań wizualnych (VT) stopień 2
 • Zaświadczenie o odbyciu kursu „Badanie przełomów złączy spawanych”
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”
 • Dyplom ukończenia studiów 2 stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn – uzyskany tytuł zawodowy magister inżynier
 • Zaświadczenie o ukończenie kursu pedagogicznego dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu
 • Książka spawacza Nr 183760/2020/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa ul. Bł. Czesława 16-18 44-100 Gliwice
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: L-27/0004/22/U 912- lutowanie
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0275/22/U 141 T BW FM1 S s3,2 D60,3 H-L045 ss nb
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0276/22/U 141 P BW FM1 S s4,0 PF ss nb
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0277/22/U 141 P FW FM1 S t4,0 PF sl
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0278/22/U 141 P BW FM5 S s4,0 PF ss nb
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0279/22/U 141 P FW FM5 S t4,0 PF sl
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0280/22/U 135-D P FW FM1 S t4,0 PF sl
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0281/22/U 135-D P BW FM1 S s4,0 PF ss nb
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne nr: S- 27/0282/22/U 135-D T BW FM1 S s3,2 D60,3 H-L045 ss nb

2022_09_15_Kostrzewa_podstrona_spawanie_2

Zasady doboru uczestników

 

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci którzy:

 • ukończyli szkołę podstawową
 • ukończyli 18 rok życia
 • mają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.

W kursie uczestniczyć mogą również osoby, które chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze.

 

2022_09_15_Kostrzewa_podstrona_spawanie_4

Dlaczego warto?

 

 • szkolenia odbywają się na sprzęcie najwyższej jakości
 • możliwość zatrudnienia w firmie KOSTRZEWA po ukończonym kursie
 • ważność uprawnień: 3 lata
 • świadectwo kwalifikacyjne spawania i lutowania wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

 

Wyślij swoje zgłoszenie